Рекламация:

Рекламации за липси и други явни недостатъци могат да бъдат предявени при приемане на стоките от Клиента. В противен случай, стоките се считат за приети. В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, Stola.bg предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство, като транспортните разходи по връщането на стоката са за сметка на Stola.bg.

Рекламации за недостатъци, които не е било възможно да бъдат установени в момента на доставката, могат да бъдат предявени в сроковете съгласно българското законодателство. При наличие на рекламация, Клиентът трябва да подаде сигнал устно  на посочения телефон или на support@stola.bg .

При подаване на рекламация Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава рекламацията:

– фактура
– снимков материал
– други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното

Вследствие на рекламацията Stola.bg регистрира и предприема необходимите действия съгласно действащото законодателство. В случай, че Клиентът не предяви рекламация пред Stola.bg в законовите срокове, то това се приема за одобрение на стоките.

За стоките, за които има търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват в съответствие с условията на гаранцията. Гаранцията на закупените от Stola.bg столове е копие на фактурата, която ще получите.

Връщане на стока:

Според Закона за защита на потребителите Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от поръчания продукт в срок от 14 дни, считано от датата на получаването му. Единственото задължително условие в този случай е стоките да са в първоначалния търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани. В този случай разходите по доставката са за сметка на Клиента. При неизпълнение на тези условия, Stola.bg си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването им от клиента.

След приемане на върнати стоки в срок и прегледа им, стойността им се възстановява на Клиента в пълен размер не по-късно от 14 дни по банков път, считано от датата, на която Клиентът е заявил връщане на стоката. Всеки Клиент е длъжен да съхранява получените от Stola.bg продукти, тяхното качество и безопасност до момента на връщането им на Stola.bg.

Според чл.47, ал.1,т.8 от ЗЗП потребителят има право на отказ от закупената стока в срок от 14 дни, считано от датата на получаването й. Единственото задължително условие в този случай е стоките да са в първоначалния търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани. При неизпълнение на тези условия, STOLA.BG си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването им от клиента. • съгласно чл.55, ал.1 от ЗЗП – Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента. След приемане на върнати стоки в срок и прегледа им, стойността им се възстановява на Клиента в пълен размер не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е върнал стоката. Всеки Клиент е длъжен да съхранява получените от STOLA.BG продукти, тяхното качество и безопасност до момента на връщането им .

ГАРАНЦИЯ:

Гаранцията на всички наши продукти е 2 години или повече според условията за всеки един продукт.

Какво покрива тя: Газов амортисьор – гаранцията която се покрива през целия посочен период на договора. Гаранция на колелца, кръстачка, подлакътници – може да са предяви претенция при получаване на стола, както и в продължение на неговото ползване, като покриват възможни фабрични проблеми като лоша заварка и др. Тапицерия и други покрития – може да се предяви само в момента на получаване на стоката.

УСЛОВИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ РЕКЛАМАЦИЯ:

Липса на какъвто и документ доказващ покупката от нас.

Неправилно използване и/или преправяне на части от нашите продукти.

Механично счупени елементи, механично повредени кожи или дамаски.

Опити да се ремонтира самостоятелно.

Продукти с ръжда и/или повишили своя обем следствие влага не подлежат на гаранция заради лошо съхранение, също така и елементи с нарушена цялост вследствие горните условия.

Продукти с лош външен вид, продукти с различни замърсявания.